Các Địa Điểm | TigerWit | Một Nền Tảng Giao Dịch Toàn Cầu

Một Nhà Môi Giới Toàn Cầu , cùng với Sự Hỗ Trợ Theo Khu Vực

Các dịch vụ của TigerWit luôn sẵn sàng cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới, nhưng chúng tôi tự hào về việc cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tại từng khu vực. Vì lý do đó, chúng tôi đã thành lập các văn phòng dịch vụ khách hàng chính thức của TigerWit trên bốn châu lục và cung cấp cho các nhóm địa phương của chúng tôi chương trình đào tạo đầy đủ để mang lại cho khách hàng sự hỗ trợ mà họ xứng đáng có được. Từ quản lý tài khoản cá nhân đến hỗ trợ kỹ thuật, bạn có thể tin tưởng vào các văn phòng địa phương của chúng tôi cho mọi nhu cầu giao dịch của mình.

Là một công ty toàn cầu, chúng tôi luôn duy trì các tiêu chuẩn cao nhất và khách hàng của TigerWit có thể yên tâm rằng họ được bảo vệ một cách thích hợp.

Các cơ quan được quản lý của TigerWit bao gồm:

  • Vương quốc Anh - Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA)

  • Hồng Kông - Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai (SFC)

  • Saint Vincen - Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính St. Vincent và Grenadines (FSVGFSA)